Ukupan broj firmi: 125725

" EKOM " d.o.o. Bihać

" EKOM " Društvo sa ograničenom odgovornošću Bihać


Firma " EKOM " d.o.o. Bihać je osnovana 07.09.1990 godine na osnovu rješenja broj 623-00 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje.

Adresa

CERAVAČKA BRDA 160, Bihać
ID broj 4263018580000
PDV broj
Matični broj 623-00
Web stranica
Broj uposlenika 2
Datum registracije 07.09.1990