Ukupan broj firmi: 125725

" ALTEKS " d.o.o.Bihać

D.O.O. " ALTEKS " za trgovinu,proizvodnju, usluge, ugostiteljstvo,export-import Bihać


Firma " ALTEKS " d.o.o.Bihać je osnovana 30.10.1990 godine na osnovu rješenja broj 1-731-00 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje.

Adresa

JOSIPA BROZA TITA 6, Bihać

Broj telefona

037/321-010

ID broj 4263008350006
PDV broj
Matični broj 1-731-00
Web stranica
Broj uposlenika 2
Datum registracije 30.10.1990