Ukupan broj firmi: 125725

" AMPER " d.o.o. Bihać

Društvo sa ograničenom odgovornošću za usluge i trgovinu " AMPER " d.o.o. Bihać


Firma " AMPER " d.o.o. Bihać je osnovana 09.06.1998 godine na osnovu rješenja broj 1-3712-00 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Održavanje i popravak motornih vozila.

Adresa

HASAN -PAŠE PREDOJEVIĆA 17, Bihać

Broj telefona

061/180-448

ID broj 4263008430000
PDV broj
Matični broj 1-3712-00
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije 09.06.1998