Ukupan broj firmi: 125725

Udrženje decertificiranih policajaca FBiH Bihać

" Udruženje decertificiranih policajaca Federacije Bosne i Hercegovine " Bihać


Firma Udrženje decertificiranih policajaca FBiH Bihać je osnovana 20.02.2004 godine na osnovu rješenja broj R1-III-107-00 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n..

Adresa

DŽANIĆA MAHALA 7, Bihać

Broj telefona

061/165-565

ID broj
PDV broj
Matični broj R1-III-107-00
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 20.02.2004