Ukupan broj firmi: 125725

Udruženje Sindikalna organizacija Elektroprenos Bihać

Udruženje Sindikalna organizacija Elektroprenos Bihać


Firma Udruženje Sindikalna organizacija Elektroprenos Bihać je osnovana 13.11.2009 godine na osnovu rješenja broj R1-V-84/09 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Djelatnosti sindikata.

Adresa

JABLANSKA BB, Bihać

Broj telefona

062/920-620

ID broj
PDV broj
Matični broj R1-V-84/09
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 13.11.2009