Ukupan broj firmi: 125725

Udruženje pilota i vlasnika aviona Bihać

Udruženje pilota i vlasnika aviona Bihać


Firma Udruženje pilota i vlasnika aviona Bihać je osnovana 21.12.2005 godine na osnovu rješenja broj R1-IV-64/05 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Djelatnosti strukovnih članskih organizacija.

Adresa

GOLUBIĆ BB, Bihać

Broj telefona

061/137-686

ID broj
PDV broj
Matični broj R1-IV-64/05
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 21.12.2005