Ukupan broj firmi: 125725

"Hasan beg Bišćević" Udruženje KUD Bihać

Udruženje Kulturno umjetničko društvo " Hasan beg Bišćević " Bihać


Firma "Hasan beg Bišćević" Udruženje KUD Bihać je osnovana 18.02.2008 godine na osnovu rješenja broj R1-IV-254/08 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Izvođačka umjetnost.

Adresa

HASANA-BEGA BIŠĆEVIĆA 47, Bihać

Broj telefona

037/222-892

ID broj
PDV broj
Matični broj R1-IV-254/08
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 18.02.2008