Ukupan broj firmi: 125725

"HARDY" UR vl. Abedini Džemaludin, Bihać

UR-a kaffe-bar " HARDY " vl. Abedini / Azbi / Džemaludin, Bihać


Firma "HARDY" UR vl. Abedini Džemaludin, Bihać je osnovana 14.04.2005 godine na osnovu rješenja broj 05-22-1187/05 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Djelatnosti pripreme i usluživanja pića.

Adresa

SAFVET BEGA BAŠAGIĆA 31, Bihać
ID broj
PDV broj
Matični broj 05-22-1187/05
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije 14.04.2005