Ukupan broj firmi: 125725

" ARIJANA " TR – vl. Pečenković (Ahmet) Esma Bihać

Trgovačka radnja " ARIJANA " – vl. Pečenković (Ahmet) Esma Bihać


Firma " ARIJANA " TR – vl. Pečenković (Ahmet) Esma Bihać je osnovana 19.02.1998 godine na osnovu rješenja broj 3/30-351-44/98 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama.

Adresa

GATA BB, Bihać
ID broj
PDV broj
Matični broj 3/30-351-44/98
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije 19.02.1998