Ukupan broj firmi: 125725

"SAN KONZALTING" Obrtu srodna djelatnost vl. Kadić Fuad – Bi

Obrtu srodna djelatnost "SAN KONZALTING" vl. Kadić (Muharem) Fuad – Bihać


Firma "SAN KONZALTING" Obrtu srodna djelatnost vl. Kadić Fuad – Bi je osnovana 30.01.2012 godine na osnovu rješenja broj 08/1-49-465/12 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti, d. n..

Adresa

FOČANSKA 20, Bihać
ID broj
PDV broj
Matični broj 08/1-49-465/12
Web stranica
Broj uposlenika 2
Datum registracije 30.01.2012