Ukupan broj firmi: 125725

" ASE – COMPANY " d.o.o. Bihać

Društvo sa ograničenom odgovornošću, za šumarske usluge, obradu i preradu drveta, trgovinu i prevoz " ASE – COMPANY " d.o.o. Bihać


Firma " ASE – COMPANY " d.o.o. Bihać je osnovana 26.12.2000 godine na osnovu rješenja broj 1-4578-00 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Pomoćne usluge u šumarstvu.

Adresa

BIHAĆKIH BRANILACA 64, Bihać
ID broj
PDV broj
Matični broj 1-4578-00
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije 26.12.2000