Ukupan broj firmi: 125725

" ARHIV UNSKO-SANSKOG KANTONA " JU BIHAĆ

JAVNA USTANOVA " ARHIV UNSKO-SANSKOG KANTONA " BIHAĆ


Firma " ARHIV UNSKO-SANSKOG KANTONA " JU BIHAĆ je osnovana 15.04.1988 godine na osnovu rješenja broj 2-112-00 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Djelatnosti biblioteka i arhiva.

Adresa

BOSANSKIH BANOVA 7, Bihać

Broj telefona

037/327-384

ID broj
PDV broj
Matični broj 2-112-00
Web stranica
Broj uposlenika 12
Datum registracije 15.04.1988