Ukupan broj firmi: 125725

"SHOW" ZABAVNI PARK TRAVNIK, vl. I. Lovrinović

Zabavno pokretna radnja – Zabavni park "SHOW", vlasnik Lovrinović Ivica, Travnik


Firma "SHOW" ZABAVNI PARK TRAVNIK, vl. I. Lovrinović je osnovana 06.05.2009 godine na osnovu rješenja broj 09-21-2-1837/20 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova.

Adresa

GUVNA 3, Travnik
ID broj
PDV broj
Matični broj 09-21-2-1837/20
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije 06.05.2009