Ukupan broj firmi: 125725

" ALMINO " d.o.o. Bihać

Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet roba i usluga " ALMINO " export-import d.o.o. Bihać


Firma " ALMINO " d.o.o. Bihać je osnovana 27.03.1997 godine na osnovu rješenja broj 1-2623-00 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Postavljanje podnih i zidnih obloga.

Adresa

BAKŠAIŠKA 55, Bihać

Broj telefona

061/155-673

ID broj
PDV broj
Matični broj 1-2623-00
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije 27.03.1997