Ukupan broj firmi: 125725

" ALUMINA – UNIVERZAL " d.o.o. Bihać

Društvo sa ograničenom odgovornošću " ALUMINA – UNIVERZAL " export-import Bihać


Firma " ALUMINA – UNIVERZAL " d.o.o. Bihać je osnovana 10.05.2002 godine na osnovu rješenja broj 1-4842-00 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je .

Adresa

BAKŠAIŠKA BB, Bihać
ID broj
PDV broj
Matični broj 1-4842-00
Web stranica
Broj uposlenika 3
Datum registracije 10.05.2002