Ukupan broj firmi: 125725

Udruženje poslodavaca USK Bihać

Udruženje poslodavaca Unsko-sanskog kantona Bihać


Firma Udruženje poslodavaca USK Bihać je osnovana 09.11.2005 godine na osnovu rješenja broj R1-I-IV-47/05 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Djelatnosti poslovnih organizacija i udruženja poslodavaca.

Adresa

BOSANSKA 5, Bihać

Broj telefona

061/479-455

ID broj
PDV broj
Matični broj R1-I-IV-47/05
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 09.11.2005