Ukupan broj firmi: 125725

" BIFON " d.o.o. Bihać

Društvo sa ograničenom odgovornošću za zapošljavanje invalida " BIFON " Bihać


Firma " BIFON " d.o.o. Bihać je osnovana 07.02.2000 godine na osnovu rješenja broj 1-4338-00 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Djelatnosti socijalne zaštite bez smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom.

Adresa

5.KORPUSA 27/1, Bihać

Broj telefona

037/226-048

ID broj 4263111280008
PDV broj
Matični broj 1-4338-00
Web stranica
Broj uposlenika 2
Datum registracije 07.02.2000