Ukupan broj firmi: 125725

" EA – COMMERC " d.o.o. Bihać

Društvo sa ograničenom odgovornošću " EA – COMMERC " Bihać


Firma " EA – COMMERC " d.o.o. Bihać je osnovana 04.06.2001 godine na osnovu rješenja broj 1-4696-00 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Trgovina na malo motornim gorivima u specijaliziranim prodavnicama.

Adresa

JABLANSKA BB, Bihać
ID broj
PDV broj
Matični broj 1-4696-00
Web stranica
Broj uposlenika 4
Datum registracije 04.06.2001