Ukupan broj firmi: 125725

" EKO – STIL " d.o.o. Bihać

Društvo sa ograničenom odgovornošću " EKO – STIL " za promet roba i vršenje usluga ,export-import,građevinarstvo i ugostiteljstvo d.o.o. Bihać


Firma " EKO – STIL " d.o.o. Bihać je osnovana 25.03.1991 godine na osnovu rješenja broj 1-1128-00 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Postavljanje podnih i zidnih obloga.

Adresa

KOSTELA BB, Bihać
ID broj 4263168390004
PDV broj
Matični broj 1-1128-00
Web stranica
Broj uposlenika 2
Datum registracije 25.03.1991