Ukupan broj firmi: 125725

" Bihać " Općins. udruženje poljoprivrednika Bihać

Udruženje građana -Općinsko udruženje poljoprivrednika " Bihać " Bihać


Firma " Bihać " Općins. udruženje poljoprivrednika Bihać je osnovana 07.01.1997 godine na osnovu rješenja broj R1-I-113/97 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Djelatnosti poslovnih organizacija i udruženja poslodavaca.

Adresa

BOSANSKA 4, Bihać

Broj telefona

037/332-384

ID broj
PDV broj
Matični broj R1-I-113/97
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 07.01.1997