Ukupan broj firmi: 125725

Pokretna trgovačka radnja "SAN" vlasnik Jojić Sanid , Travni

Pokretna trgovačka radnja "SAN" vlasnik Jojić Sanid , Travnik


Firma Pokretna trgovačka radnja "SAN" vlasnik Jojić Sanid , Travni je osnovana 26.05.2010 godine na osnovu rješenja broj 09-20-2-1280/20 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, štandova i tržnica.

Adresa

GRADAC B.B., Travnik
ID broj
PDV broj
Matični broj 09-20-2-1280/20
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije 26.05.2010