Ukupan broj firmi: 125725

Privatna apoteka "AMILED" vl. Trkić Belma, Travnik-Turbe

Privatna apoteka "AMILED" vl. Trkić Belma, Travnik-Turbe


Firma Privatna apoteka "AMILED" vl. Trkić Belma, Travnik-Turbe je osnovana 29.05.2009 godine na osnovu rješenja broj 05-37-140/09-1 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Apoteke.

Adresa

Turbe, Bosanska B.B., Travnik
ID broj
PDV broj
Matični broj 05-37-140/09-1
Web stranica
Broj uposlenika 2
Datum registracije 29.05.2009