Ukupan broj firmi: 125725

" CLUB – TROPIK " Videoteka , Bihać

SR-a Videoteka " CLUB-TROPIK ", vl. Ćatić / Sulejman / Rasima – Bihać


Firma " CLUB – TROPIK " Videoteka , Bihać je osnovana 17.11.2003 godine na osnovu rješenja broj 06-21-5207/03 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je .

Adresa

HARMANSKI SOKAK 69, Bihać
ID broj
PDV broj
Matični broj 06-21-5207/03
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije 17.11.2003