Ukupan broj firmi: 125725

" 99 " TR , vl. Žutić Aida, Bihać

TR-a " 99 " , vl.Žutić / Sulejman / Aida – Bihać


Firma " 99 " TR , vl. Žutić Aida, Bihać je osnovana 05.07.2005 godine na osnovu rješenja broj 05-20-2462/05 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima.

Adresa

SAFVET BEGA BAŠAGIĆA BB, Bihać
ID broj
PDV broj
Matični broj 05-20-2462/05
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije 05.07.2005