Ukupan broj firmi: 125725

"NOKKE SHOES" d.o.o. Travnik

Društvo sa ograničenom odgovornošću "NOKKE SHOES" d.o.o. Travnik


Firma "NOKKE SHOES" d.o.o. Travnik je osnovana 10.09.2012 godine na osnovu rješenja broj 051-0-Reg-12-000598 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Proizvodnja obuće.

Adresa

Ulica Derviš ef. Korkuta bb, Travnik
ID broj
PDV broj
Matični broj 051-0-Reg-12-000598
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije 10.09.2012