Ukupan broj firmi: 125725

"HC-ING" d.o.o. Bihać

Društvo sa ograničenom odgovornošću "HC-ING" Bihać


Firma "HC-ING" d.o.o. Bihać je osnovana 04.06.2012 godine na osnovu rješenja broj 17-01-0520-12 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Pripremni radovi na gradilištu.

Adresa

Ceravačka brda 48, Bihać
ID broj
PDV broj
Matični broj 17-01-0520-12
Web stranica
Broj uposlenika 2
Datum registracije 04.06.2012