Ukupan broj firmi: 125725

" BIHAĆ " U.G. Aero – klub Bihać

Udruženje građana Aero – klub " BIHAĆ " Bihać


Firma " BIHAĆ " U.G. Aero – klub Bihać je osnovana 15.01.1978 godine na osnovu rješenja broj R1-I-18 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Obrazovanje i poučavanje u području sporta i rekreacije.

Adresa

5.KORPUSA 5, Bihać

Broj telefona

037/333-652 061/174-865

ID broj
PDV broj
Matični broj R1-I-18
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 15.01.1978