Ukupan broj firmi: 125725

"Pipico" d.o.o. Travnik

"Pipico" društvo sa ograničenom odgovornošću Travnik


Firma "Pipico" d.o.o. Travnik je osnovana 20.01.2012 godine na osnovu rješenja broj 051-0-Reg-11-001557 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi.

Adresa

Turbe, Lagerska bb, Travnik
ID broj
PDV broj
Matični broj 051-0-Reg-11-001557
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije 20.01.2012