Ukupan broj firmi: 125725

Sportskorekreacioni centar "VLAŠIĆ" Društvo ograničene odgovornosti Travnik, Poslovna jedinica broj 1 Babanovac

Sportskorekreacioni centar "VLAŠIĆ" Društvo ograničene odgovornosti Travnik, Poslovna jedinica broj 1 Babanovac


Firma Sportskorekreacioni centar "VLAŠIĆ" Društvo ograničene odgovornosti Travnik, Poslovna jedinica broj 1 Babanovac je osnovana 20.04.2012 godine na osnovu rješenja broj 051-0-Reg-12-000082 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Rad sportskih objekata.

Adresa

Babanovac bb, Travnik
ID broj
PDV broj
Matični broj 051-0-Reg-12-000082
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 20.04.2012