Ukupan broj firmi: 125725

Sportskorekreacioni centar "VLAŠIĆ" Društvo ograničene odgovornosti Travnik, POSLOVNA JEDINICA broj 2 VLAŠIĆ Babanovac

Sportskorekreacioni centar "VLAŠIĆ" Društvo ograničene odgovornosti Travnik, POSLOVNA JEDINICA broj 2 VLAŠIĆ Babanovac


Firma Sportskorekreacioni centar "VLAŠIĆ" Društvo ograničene odgovornosti Travnik, POSLOVNA JEDINICA broj 2 VLAŠIĆ Babanovac je osnovana 27.04.2012 godine na osnovu rješenja broj 051-0-Reg-12-000083 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Rad sportskih objekata.

Adresa

Babanovac 1, Travnik
ID broj
PDV broj
Matični broj 051-0-Reg-12-000083
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 27.04.2012