Ukupan broj firmi: 125725

Fotokopirnica "ORIGINAL" vlasnik Karahodžić Mirsad, Travnik

Fotokopirnica "ORIGINAL" vlasnik Karahodžić Mirsad, Travnik


Firma Fotokopirnica "ORIGINAL" vlasnik Karahodžić Mirsad, Travnik je osnovana 12.01.2012 godine na osnovu rješenja broj 09-21-2-20/2012 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Fotokopiranje, priprema dokumenata i ostale specijalizirane kancelarijske pomoćne djelatnosti.

Adresa

Bosanska 42, Travnik
ID broj
PDV broj
Matični broj 09-21-2-20/2012
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije 12.01.2012