Ukupan broj firmi: 125725

"LAS VEGAS" D.O.O TRAVNIK

PROMETNO I USLUŽNO DRUŠTVO "LAS VEGAS" D.O.O TRAVNIK


Firma "LAS VEGAS" D.O.O TRAVNIK je osnovana 24.07.1998 godine na osnovu rješenja broj 1-1399 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je .

Adresa

ŠEHIDA 15, Travnik

Broj telefona

061-871-151

ID broj
PDV broj
Matični broj 1-1399
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije 24.07.1998