Ukupan broj firmi: 125725

Javna ustanova FEDERALNI ZAVOD ZA MIO/PIO Mostar, Kantonalna administrativna služba za Kanton Središnja Bosna, Travnik

Javna ustanova FEDERALNI ZAVOD ZA MIO/PIO Mostar, Kantonalna administrativna služba za Kanton Središnja Bosna, Travnik


Firma Javna ustanova FEDERALNI ZAVOD ZA MIO/PIO Mostar, Kantonalna administrativna služba za Kanton Središnja Bosna, Travnik je osnovana godine na osnovu rješenja broj kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Djelatnosti obaveznog socijalnog osiguranja.

Adresa

BOSANSKA 72, Travnik
ID broj
PDV broj
Matični broj
Web stranica
Broj uposlenika 73
Datum registracije