Ukupan broj firmi: 125725

" SEPARACIJA PRŽINE "

" SEPARACIJA PRŽINE " d.o.o. BOSANSKO GRAHOVO


Firma " SEPARACIJA PRŽINE " je osnovana 09.04.2001 godine na osnovu rješenja broj 1-9417 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Djelatnosti kopova šljunka i pijeska; vađenje gline i kaolina.

Adresa

PRŽINE BB, Bosansko Grahovo

Broj telefona

034/201-255

ID broj 4281002560007
PDV broj
Matični broj 1-9417
Web stranica
Broj uposlenika 7
Datum registracije 09.04.2001