Ukupan broj firmi: 125725

"PHARMAMED" d.o.o. Travnik

Proizvodnja i trgovina "PHARMAMED" d.o.o. Travnik


Firma "PHARMAMED" d.o.o. Travnik je osnovana 31.07.1996 godine na osnovu rješenja broj 1-1573 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Proizvodnja farmaceutskih preparata.

Adresa

DOLAC NA LAŠVI B.B., Travnik

Broj telefona

030 515-005, 515-006,

ID broj 4236008110008
PDV broj
Matični broj 1-1573
Web stranica
Broj uposlenika 74
Datum registracije 31.07.1996