Ukupan broj firmi: 125725

"VLAŠIĆ MG" d.o.o. Travnik

"VLAŠIĆ MG" Društvo sa ograničenom odgovornošću za primarnu i finalnu preradu drveta Travnik


Firma "VLAŠIĆ MG" d.o.o. Travnik je osnovana 31.07.1996 godine na osnovu rješenja broj 1-1536 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Piljenje i blanjanje drva (proizvodnja rezane građe); impregnacija drveta.

Adresa

LUKA B.B., Travnik

Broj telefona

061/140-877

ID broj 4236088630007
PDV broj
Matični broj 1-1536
Web stranica
Broj uposlenika 77
Datum registracije 31.07.1996