Ukupan broj firmi: 125725

"LANG-KOMERC" d.o.o. Travnik-Turbe

Proizvodno-prometno i uslužno Društvo "LANG-KOMERC" d.o.o. Travnik


Firma "LANG-KOMERC" d.o.o. Travnik-Turbe je osnovana 18.11.1997 godine na osnovu rješenja broj 1-1-2026 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Piljenje i blanjanje drva (proizvodnja rezane građe); impregnacija drveta.

Adresa

VITOVLJE,TURBE BB, Travnik
ID broj 4236056190005
PDV broj
Matični broj 1-1-2026
Web stranica
Broj uposlenika 12
Datum registracije 18.11.1997