Ukupan broj firmi: 125725

" HERCEGBOSANSKE ŠUME" d.o.o. Kupres-ŠUMARIJA BOSANSKO GRAHOVO

"HERCEGBOSANSKE ŠUME" d.o.o. Kupres-ŠUMARIJA BOSANSKO GRAHOVO


Firma " HERCEGBOSANSKE ŠUME" d.o.o. Kupres-ŠUMARIJA BOSANSKO GRAHOVO je osnovana 28.04.2000 godine na osnovu rješenja broj U/I-205/00 ; 1-1312 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Sječa drva (iskorištavanje šuma).

Adresa

KRALJA TOMISLAVA 2, Bosansko Grahovo
ID broj
PDV broj
Matični broj U/I-205/00 ; 1-1312
Web stranica
Broj uposlenika 74
Datum registracije 28.04.2000