Ukupan broj firmi: 125725

ZELIĆ d.o.o. Bosansko Grahovo

ZELIĆ d.o.o. Bosansko Grahovo


Firma ZELIĆ d.o.o. Bosansko Grahovo je osnovana 30.06.2011 godine na osnovu rješenja broj 068-0-Reg-11-00 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Piljenje i blanjanje drva (proizvodnja rezane građe); impregnacija drveta.

Adresa

OBLJAJ BB, Bosansko Grahovo
ID broj
PDV broj
Matični broj 068-0-Reg-11-00
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije 30.06.2011