Ukupan broj firmi: 125725

"BB GARD SECURITY" D.O.O Bugojno

Agencija za zaštitu imovine i lica "BB GARD SECURITY" D.O.O Bugojno


Firma "BB GARD SECURITY" D.O.O Bugojno je osnovana 19.12.2007 godine na osnovu rješenja broj 051-0-Reg-07-07 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Usluge zaštite uz pomoć sigurnosnih sistema.

Adresa

PODGAJ B.B., Bugojno

Broj telefona

270-251

ID broj 4236433080007
PDV broj
Matični broj 051-0-Reg-07-07
Web stranica
Broj uposlenika 16
Datum registracije 19.12.2007