Ukupan broj firmi: 125725

"SMRČA-COMMERCE" DOO TRAVNIK

DRVOPRERAĐIVAČKO PROMETNO DRUŠTVO "SMRČA-COMMERCE" DOO TRAVNIK


Firma "SMRČA-COMMERCE" DOO TRAVNIK je osnovana 30.01.1997 godine na osnovu rješenja broj 1-3568 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Piljenje i blanjanje drva (proizvodnja rezane građe); impregnacija drveta.

Adresa

VIŠNJEVO 35-9, Travnik

Broj telefona

566-393

ID broj
PDV broj
Matični broj 1-3568
Web stranica
Broj uposlenika 2
Datum registracije 30.01.1997