Ukupan broj firmi: 125725

" ARSA " d.o.o. Sarajevo

Društvo za finansijsko – računovodstvene usluge i konsalting " ARSA " d.o.o. Sarajevo


Firma " ARSA " d.o.o. Sarajevo je osnovana 21.12.2007 godine na osnovu rješenja broj 65-01-0160-07 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje.

Adresa

PAROMLINSKA 53B, Novo Sarajevo

Broj telefona

033-521-827

ID broj 4201290850002
PDV broj
Matični broj 65-01-0160-07
Web stranica
Broj uposlenika 2
Datum registracije 21.12.2007