Ukupan broj firmi: 125725

KANTON.UPRAVA ZA PITANJA BOR.I INVAL.ODBRAM.-OSL.R

KANTONALNA UPRAVA ZA PITANJA BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA


Firma KANTON.UPRAVA ZA PITANJA BOR.I INVAL.ODBRAM.-OSL.R je osnovana 10.08.2000 godine na osnovu rješenja broj 09/00 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Opće djelatnosti javne uprave.

Adresa

STANIČNA 43, Travnik

Broj telefona

518605

ID broj
PDV broj
Matični broj 09/00
Web stranica
Broj uposlenika 9
Datum registracije 10.08.2000