Ukupan broj firmi: 125725

"3D" D.O.O. NOVI TRAVNIK

PROIZVODNO PRERAĐIVAČKO PROMETNO I USLUŽNO DRUŠTVO "3D" d.o.o. Novi Travnik


Firma "3D" D.O.O. NOVI TRAVNIK je osnovana 22.04.1997 godine na osnovu rješenja broj 1-3596 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Sječa drva (iskorištavanje šuma).

Adresa

TRENICA BB, Novi Travnik
ID broj 4236091770006
PDV broj
Matični broj 1-3596
Web stranica
Broj uposlenika 10
Datum registracije 22.04.1997