"SANOFI – AVENTIS GROUPE" PARIS, FRANCUSKA – Predstavn u BiH
"SANOFI – AVENTIS GROUPE" PARIS, FRANCUSKA – Predstavništvo u Bosni i Hercegovini
Broj pregleda
430
Adresa
FRA ANĐELA ZVIZDOVIĆA 1
Opština
Sarajevo Centar
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
RPSL-397/07
Email
Web
Broj uposlenika
28
Datum registracije
31.05.2007