Ukupan broj firmi: 125725

MZ Han Bila, Travnik

Mjesna zajednica Han Bila,Travnik


Firma MZ Han Bila, Travnik je osnovana 06.09.2002 godine na osnovu rješenja broj 02-34-11-194/02 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Opće djelatnosti javne uprave.

Adresa

HAN BILA BB, Travnik

Broj telefona

562-962

ID broj
PDV broj
Matični broj 02-34-11-194/02
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 06.09.2002