Ukupan broj firmi: 125725

Bistro "KORZO" , vlasnik Bajramović Mirsad , Travnik

Bistro "KORZO" , vlasnik Bajramović Mirsad , Travnik


Firma Bistro "KORZO" , vlasnik Bajramović Mirsad , Travnik je osnovana 09.08.2010 godine na osnovu rješenja broj 09-22-4-1786/20 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Djelatnosti pripreme i usluživanja pića.

Adresa

TURBE – BOSANSKA 76, Travnik

Broj telefona

516-031

ID broj
PDV broj
Matični broj 09-22-4-1786/20
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije 09.08.2010