Ukupan broj firmi: 125725

Pokretna trgovačka radnja "REAL" vl. Halilović Almedin,Travnik

Pokretna trgovačka radnja "REAL" vlasnik Halilović Almedin,Travnik


Firma Pokretna trgovačka radnja "REAL" vl. Halilović Almedin,Travnik je osnovana 24.04.2003 godine na osnovu rješenja broj 261-IX kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, štandova i tržnica.

Adresa

Han Bila bb, Travnik
ID broj
PDV broj
Matični broj 261-IX
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije 24.04.2003