Ukupan broj firmi: 125725

"Granada Commerce" d.o.o. Sarajevo

Društvo sa ograničenom odgovornošću za promet i usluge "Granada Commerce" d.o.o. Sarajevo


Firma "Granada Commerce" d.o.o. Sarajevo je osnovana 25.03.1999 godine na osnovu rješenja broj 1-26496 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Cestovni prijevoz robe.

Adresa

MOŠEVAČKA BB, Ilijaš

Broj telefona

061-198-864

ID broj 4218284160002
PDV broj
Matični broj 1-26496
Web stranica
Broj uposlenika 7
Datum registracije 25.03.1999