Ukupan broj firmi: 125725

Auto servis "KARAMANLIĆ", vlasnik Karamanlić Erdin, Travnik

Auto servis "KARAMANLIĆ", vlasnik Karamanlić Erdin, Travnik


Firma Auto servis "KARAMANLIĆ", vlasnik Karamanlić Erdin, Travnik je osnovana 22.08.2011 godine na osnovu rješenja broj 09-21-2-1289/20 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Održavanje i popravak motornih vozila.

Adresa

BOJNA BB, Travnik
ID broj
PDV broj
Matični broj 09-21-2-1289/20
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije 22.08.2011